Bank-Lag i Kinaden finansiella institut eller banker kan erbjuda betaltjänster, få pengar inlåning och förlänga lån till allmänhetenVårt följer de regler och förordningar som gäller ärlighet, jämlikhet, opartiskhet när du utför företag med allmänna eller särskilda kunder som utländska investerare, och kommer att skydda de rättigheter och säkerhet för insättare. Vårt följer de viktigaste principerna för den fria uttag, insättningar och kan vägra viss kontroll, om tillfrågad av vissa avdelningar eller institutioner, om det inte anges i lag i denna fråga. Institutionen kan göra lämpar sig kontanter poster brukar följas av relevanta bestämmelser utan att ha för att hålla räkningar och finansiella instrument. Lämpliga förutsättningar för den tid av bill acceptans och poster i redovisningen böcker måste vara tillgängliga för allmänheten. Å andra sidan är det bra att veta att de inte kan vara föremål för privata utredningar eller överföringar av pengar såvida det inte anges eller framgår av lagen på denna fråga. Att starta ett företag i Kina kan vara svårt eftersom det handlar om så komplexa procedurer.