Begränsning av åtgärder juridiska definitionen av preskription

n. Perioden varierar kraftigt beroende på vilken typ av mål det är, oavsett om dräkten är mot regeringen, oavsett om det handlar om en mindre, och viktigast av allt, i vilken statlig eller federal jurisdiktion rätt att väcka talan uppstod. Detta är mer allmänt kallas preskriptionstiden, som är specifika perioder för olika påståenden i varje stat (Se: preskriberat) Allt innehåll på denna webbplats, inklusive ordbok, ordbok, litteratur, geografi, och andra viktiga uppgifter är endast i informationssyfteDenna information ska inte betraktas som fullständiga, uppdaterade, och är inte avsett att användas i stället för ett besök, konsultation eller rådgivning av juridisk, medicinsk, eller någon annan professionell.