FÖRFARANDET FÖR ATT FÅ CAPAC I NIGERIA FÖRNYELSE

Den Kombinerade Utlandsstationerade Uppehållstillstånd och Utlänningar Kort (CERPAC beviljas en utlänning tillstånd att bo och arbeta i Nigeria för upp till två år, vilket är föremål för förnyelse och giltigheten av utlandsstationerade kvotDärför CERPAC Nigeria kan sammanfattas enkelt som arbete eller uppehållstillstånd som krävs för en utlänning att vistas i Nigeria för lagliga ändamål. Nigeria och Immigration Service (NIS) är den statliga myndighet som ansvarar för att utfärda och förnya CERPAC i Nigeria.

Denna funktion utförs av NIS i hand i hand med Ministeriet för Inredning, eftersom de inrikesminister är också en ansvarig Minister för NIS.

Den CERPAC GREEN CARD är ett Bonafede dokument som gör att en icke-Nigerianska att bosätta sig i Nigeria och utföra en godkänd verksamhet som anges i tillståndet, eller att följa en person med hemvist eller är medborgare i Nigeria som ett beroende.

Varje Utlänning med hemvist i Nigeria eller genom att besöka med avsikt att stanna kvar i Nigeria som överstiger dagar och besättningen lämnar fartyget och att vistas i land på över tjugo-åtta dagar enligt lag är skyldiga att registrera sig. Med stöd av § av Immigration Act, en utländsk medborgare som beviljats uppehållstillstånd inte behöver ett visum.

Det erbjuder alltså: En person med hemvist eller arbetstillstånd beviljas en utländsk Invandrare skall behandlas för ändamål som har trätt i Nigeria som en multipel inresetillstånd. Den CERPAC ansökan kräver en due diligence och undvikande av onödiga misstag I stort sett varje sökande måste vara medveten om följande viktiga information om ansökningsförfarandet: följande kategorier av människor är undantagna och är därmed kvalificerad för att vara utfärdat CERPAC som Gratis: sammanfattningsvis, en utlänning som önskar att få CERPAC Nigeria behöver för att uppfylla ovanstående kraven. Detta CERPAC tillåter en utlänning att leva och arbeta i Nigeria för högst två år Ansökan om CERPAC i Nigeria måste föregås av anmälan till och godkännande av utlandsstationerade kvot från ett företag som sysselsätter utflyttade.