KINA LAGEN LAG

Advokat Gong s team har bearbetat mer än fem hundra fall, inklusive det civila fall, kommersiella fall och straffrättsliga ärenden rör med utländska faktorer Advokat Gong är specialiserad på tvister (civil-och straffrättsliga), och skiljeförfarande Advokat Gong, för hans rykte om ärlighet och uppriktighet, valdes in som ledamot av Advokater Disciplin och Professionell Moral Kommitté med Shenzhen Lawyers Association (SZLA), även kommissionären för den Internationella Arbetsgrupp med SZLA, då vice ordförande i detAdvokat Gong publicerade sin egen lag boka med Rätt Tryck (topp lag utgivare i Kina), som innehåller, Kinesiska tecken totalt, och han publicerade fyra lag artiklar i centrala tidskrifter, och han skrev omkring två hundra lag uppsatser dessa år, några var publicerad på tidningar och eller samlas in av böcker. vid Renmin University of China Medlem i International Bar Association Medlem i Föreningen för Europeiska Advokater KINAS President LEGAL ALLIANSEN Talang advokat som valts av Kinesiska Ministry of Justice Ledande Talang Advokat i Guangdong-Provinsen Lagstiftning som Konsult för Shenzhen City folkkongressen Medlare, Kina Rådet för Främjande av Internationell Handel Medlare, Shenzhen Mellanhand Människor är Courtice Ordförande, Shenzhen Lawyers Association Int Kommittén Skiljeman, Shenzhen Court of International arbitrations (SCIA), etc.