Som kan ge en kort sammanfattning av Kinas arv lagar. QuoraOm det finns en rättslig kommer att göras av din farfar

successionen ska hanteras i enlighet med följden bestämmelser Observera att Arvsrätten av folkrepubliken Kina antogsenligt rättsliga tolkning som görs av högsta domstolen.

mer än trettio år sedan Dessutom

även om vissa 'kommer att' gjordes innan lagen kom i kraft endast om innehåll är lagligt och kunde styrkas som är den verkliga avsikten av testatorn.

den kommer ska redovisas som juridiska kommer enligt Lagstiftningen i Följd.