Standard Chartered Kina - Standard Chartered KinaNy Funktion Lanseras."Instant Marknaden Länk Serien Wealth Management Produkter Köp"och"Kunden Investeringar Uppdatera Profil"via SC Mobila Banktjänster Denna hyperlänk kommer att föra dig till en annan webbplats på Internet som publiceras och som drivs av en tredje part som inte ägs, kontrolleras eller närstående till eller på något sätt är relaterade till Standard Chartered Bank (Kina) Limited eller någon medlem av Standard Chartered Grupp ("Banken"). Tillhandahållande av hyperlänken inte utgör stöd, rekommendation, godkännande, garanti eller framställning, varken uttryckliga eller underförstådda, av Banken av någon tredje fest eller hypertextlänk, produkt, tjänst eller information som ingår eller som finns däriBanken inte har någon kontroll (ledare eller på annat sätt) över de länkade tredje parts webbplats och är inte på något sätt ansvarig för innehållet däri. Du använder eller följ denna länk på din egen risk Den utsträckning det är tillåtet enligt lag, Bank skall inte hållas ansvarig för eventuella skador eller förluster som drabbar dig till följd av eller i samband med din användning av länkar. Vänligen var medveten om att när du klickar på länkar och öppna ett nytt fönster i din webbläsare, du kommer att vara föremål för villkoren för användning och integritetspolicyn för den webbplats från tredje part som du kommer att besöka.